Poradna - Veronika Oríšková


Terapeutická činnost a metody

Transformace

Základním kamenem mé práce s klientem je Channeling. Díky této metodě zjišťujeme nefunkční oblasti v energetickém systému klienta. Pomocí Automatické kresby, Automatického písma nebo diktovaného slova získáváme návod na harmonizaci, zacelení a zprovoznění našich talentů a darů.
Cílem naší společné cesty je navrácení se k sobě, k původní čisté, krystalické podobě sebe sama. Teprve potom můžeme být svobodní, mocní a radostní v každodenním životě.

Dalším stavebním prvkem naší společné práce je metoda One Brain – kineziologie. Práce s informacemi uloženými na úrovni buněčné paměti často odkrývá staré nefunkční vzorce myšlení a pomáhá je nahradit novými funkčními modely. Díky propracovanému systému korekčních cvičení máme možnost změny dobře ukotvit a zařadit do každodenního života.

Rodinné systemické konstelace
mají své důležité místo v procesu hledání sebe sama. Pracují s hledáním a uzdravováním našich kořenů a stejně tak jako Channeling a One Brain aktivují naší sílu, odvahu a radost směrem do budoucna. Pracuje se ve skupině.

Asociační terapie
je obdobou Rodinných systemických konstelací. Pracuje se individuálně. Obraz o energetickém systému klienta nám pomáhají vyjasnit zvolené předměty zastupující jak osoby, tak vnitřní i vnější vlivy působící na klienta. Metoda je velmi vhodná pro klienty, kteří nechtějí pracovat ve skupině. Nedílnou součástí této metody je opět Channeling a pokud je potřeba, tak i Automatická kresba nebo Automatické písmo.

V každé zmíněné metodě mají své místo Esence. Velmi často používám Terapeutické esenciální oleje Young Living a Bachovy květové esence. Velkým pomocníkem je Homeopatie. Volím z volně prodejných léků a to vždy po konzultaci s homeopatem.


Pro koho je moje terapie vhodná?

Terapie, kterou dělám, je vhodná prakticky pro každého, kdo je ochoten otevřít se novému pohledu na sebe a své prožívání. Pro toho, kdo má ochotu řešit, co ho pálí, zbavit se blokád a osvobodit se. Ponořit se do sebe a začít se sebou pracovat, aby mohl jít ve svém životě dál s menším (anebožádným) strachem či bolestí. Velice si vážím každého, kdo se k tomuto rozhodne, protože sama vím, jak je to někdy těžké. A když k tomu cítím možnost, mohu pracovat i s miminky, dětmi a také se zvířátky.

Co u mě najdete a jak (spolu)pracuji:

Po letech učení se otevírat jak vědomostem tak čisté intuici, jsem si vypracovala svůj vlastní styl. Dokážu se vyladit na vnitřní intuitivní vedení, které je i vaší součástí, a volím cestu, jak nejrychleji uvolnit to, co Vám brání v osvobození se, vyléčení, klidnějším „zabydlení se v sobě sama“.

Při terapii ve spolupráci s vámi tvoříme autentický a individuální postup. Nikdy dopředu nevím, „kudy půjdeme“. Záleží to na Vás, kam až se odvážíte, a také na přirozeném procesu vašeho léčení nebo osvobození se, kterého jsem já pouhým podporovatelem, nástrojem...

Přestože se spolu při léčení „pohybujeme“ spontánně a používané postupy volím v daném okamžiku sezení, zapojuji zároveň propracované metody objevené a zdokonalované předními odborníky v hloubkovém léčení. Nic není všelék, proto využívám vícero směrů. K nim patří hlavně: channeling, automatická kresba, asociační terapie, rodinné systemické konstelace, Bachova květová terapie, Araretama, Terapeutické esenciální oleje Young Living a další...

Co u mě můžete hledat, ale nenajdete.

Metody, které používám, neslouží k odborné diagnostice ani určování zdravotního stavu, nenahrazují odbornou lékařskou péči. Přestože používám i alternativní metody, nedočkáte se ani věštění, potvrzení či vyvrácení těhotenství, vypátrání záměrů druhé osoby vůči Vám nebo informace o vztahu jiného člověka k Vám, a neurčuji ani, zda Vaše plány vyjdou či ne…

Pracuji i na dálku:

Na terapii nemusíte vždy dorazit osobně. Někdy to nejde. Další možností je práce na dálku. Využívám tuto možnost převážně u klientů, se kterými jsme spolu už dříve pracovali, nebo pro druhou osobu - člena rodiny v nemocnici, v zahraničí apod. Zde je určitě nezbytný souhlas dané osoby.


Budu se těšit na setkání s Vámi.
Vaše Veronika
Kniha návštěv

Aktuality

VÁNOCE :-)
23.12.2019
Vážení a milí,
přeji Vám krásné Vánoce a zdraví, štěstí a naplnění do roku 2020
CENY
29.10.2019
Od 1.1.2020 platí nový ceník služeb.

Sezení 1 - 1,5hod 1500Kč až 1800Kč
Sezení 1,5 - 2 hod 1800Kč až 2100Kč
ŠUMAVA 13.9. 20 hod - 15.9. 16 hod
09.08.2019
seminář je již obsazen.

Aktuality_konec Všechny novinky
Květ v rukách