3. BUK LESNÍ
(Beech – Fagus sylvatica)

Vcítění se

K čertu s nimi. Většina lidí je hloupých a bezvýznamných. Říkají, že jsem příliš kritický, no a co? Někdo je přece musí srovnat do latě! Jsem sarkastický, no a? Všichni a všechno mě rozčiluje! Kdybych se alespoň mohl pro něco nadchnout! Chci zase žít naplno!

esence

Kritéria pro indikaci – kritika, arogance, netolerance, odsuzování druhých bez snahy je pochopit, neschopnost se vcítit do situace druhých, tvrdost, cynismus, snaha mít vždy pravdu, vinu hází na druhé, zlomyslnost, pocit méněcennosti, problémy se žlučníkem a tlustým střevem, vysoký krevní tlak.

Přínos po terapii - poznat své kvality, schopnost se vcítit, tolerance, soucit, vědomí provázanosti sebe s okolím, opuštění školometství, vidět i pozitiva, uvolnění, schopnost se inspirovat od druhých. Pochopení pro různé modely lidského chování a pro individuální cesty vývoje.


Jsem v souladu sám se sebou i druhými.

Zpět na Bachovu terapii