8. ČEKANKA OBECNÁ
(Chicory – Cichorium intybus)

Uvolnění

Nikdo neoceňuje moji péči a to mě přivádí k zuřivosti! Dělám vše, aby se měli dobře, dávám jim dary, upozorňuji je na chyby, prostě já vím, co je pro ně dobré! Místo lásky, obdivu a uznání sklízím obviňování z manipulace a ze závislosti na ocenění, nevděčníci!!!

esence

Kritéria pro indikaci – panovačnost, egoismus, falešná nepostradatelnost, mučednictví, získávání pozornosti utíkáním do nemoci, vydírání, sebelítost, hluboké duševní neuspokojení.

Přínos po terapii - láska bez podmínek, respektování svobody druhých, správná míra pomoci druhým, mateřskost, bezpečí, rovnováha mezi dáváním a braním.

Otevírám se nezištné lásce bez podmínek.

Zpět na Bachovu terapii