28. CHMEREK ROČNÍ
(Scleranthus – Scleranthus annuus)

 Vnitřní klid

Nejsem nerozhodný, zmatený nebo neproduktivní. Jsem jen naladěný na obě strany, znám výhody obou řešení. Pak je velmi těžké se rozhodnout. Někdy rychle měním názory. Lehce mě přesvědčí o správnosti té které varianty. Je to věčný tanec mezi mlýnskými kameny. Občas se musím stát lhostejným. Jinak bych nepřežil.

esence

Kritéria pro indikaci - nerozhodnost, uzavřenost, velké napětí, výkyvy nálad, roztržitost, extrémní chování, nedostatek rovnováhy, nervozita.

Přínos po terapii - vnitřní klid, rozhodnost, koncentrace, jistota, schopnost naslouchat svému nitru, vnitřní síla.


Odpovědi na mé otázky jsou v mém srdci.

Zpět na Bachovu terapii