26. DEVATERNÍK PENÍZKOVITÝ
(Rock Rose – Helianthemum nummularium)

 Zklidnění

Jsem vyděšený, úplně znehybněný hrůzou, kterou jsem zažil. Třesou se mi kolena, potím se, ztrácím nad sebou kontrolu. Pokud to bude trvat ještě chvíli, určitě omdlím.

esence

Kritéria pro indikaci - strach, dramatizování, panika, ztráta orientace, ochromení strachem, labilita, duševní nebezpečí, úraz, přírodní katastrofa, děsivé sny, závislosti, přetížení centrálního nervového systému, bolesti na solar plexu.

Přínos po terapii - života záchranná Esence, odvaha, bezpečí, harmonizace solaru plexu, vrací do reality, zbavuje děsivých snů, vytrvalost v extrémních situacích, klid a rozvaha.


Jsem v kontaktu se svou duší

Zpět na Bachovu terapii