22. DUB LETNÍ
(Oak – Quercus robur)

 Uvolnění

Hraji si na siláka. Nehledím na únavu, vlastní nepohodlí ani na nemoc. Já to vydržím a pokud někdo potřebuje pomoci, jsem vždy k dispozici. To je způsob, jak si dokázat vlastní hodnotu. Lidé mají tendenci přidávat na má přetížená ramena svá břemena. Často jim vyhovím, ale pak se cítím zneužitý.

esence

Kritéria pro indikaci - přebírání zodpovědnosti za druhé, přehlížení vlastních pocitů, vše dělá tak nejlépe, jak umí bez ohledu na únavu, bolest, nemoc. Nedovolí si odpočívat, pokud není práce hotová. Problémy druhých jsou důležitější než já. Může se dostavit deprese, frustrace a jiné stresové symptomy.

Přínos po terapii - rovnováha mezi přijímáním a dáváním, schopnost odpočívat, regenerovat, uvědomění si vlastní důležitosti, péče o sebe, uvolnění, respektování učebních lekcí druhých a jejich zodpovědnosti za sebe a svůj stav.


Ve svém životě nacházím hravost a moudrost.

Zpět na Bachovu terapii