30. JEDLÝ KAŠTAN
(Sweet Chestnut – Castanea sativa)

 Transformace

Moje duše je bolavá, vnímám jen beznaděj a tmu. Moje snahy selhaly, veškerá moje síla se vytratila. Mám v sobě prázdno a smutno. Cítím se mrtvý, strnulý. Kéž by to byl jen děsivý sen, který ráno skončí.

esence

Kritéria pro indikaci - zoufalství, nejhlubší smutek, beznaděj, bezvýchodná situace, žal, deprese, prázdnota, bloudění ve tmě.

Přínos po terapii - důvěra v lepší zítřek, ve vlastní sílu, naděje, odevzdání se realitě, přijetí zásadních změn ve svém dosavadním životě, důvěra ve smysl této životní etapy, důvěra ve vyšší vedení, víra ve vlastní světlo.


Přijímám transformaci do svého života.

Zpět na Bachovu terapii