19. MODŘÍN OPADAVÝ
(Larch – Larix decidua)

 Sebedůvěra

Proč se mám o něco pokoušet, když vždy prohraji? Raději jsem si zvolil nečinnost. Nic nezkazím a nemusím se měřit s ostatními. Vím, že jsou schopnější, přeji jim to, ale mě nechte být. To je moje cesta.

esence

Kritéria pro indikaci - nedostatek sebedůvěry, pesimismus, pocity méněcennosti, přeceňování druhých, frustrace, strach před zkouškou, očekávání neúspěchu, srovnávání se s druhými.

Přínos po terapii - důvěra ve své schopnosti, radostné využívání svých talentů, objevení celého svého potenciálu, smíření se se sebou samým, realismus, kreativita, otevřenost. Smělé vystupování před druhými, pozitivní životní postoj.


Každý den mi nabízí nový začátek.

Zpět na Bachovu terapii