5. ROŽEC
(Cerato – Ceratostigma willmottiana)

Naslouchání

Hluboko v sobě se cítím zrazený životem. Chovám se tak, jako by to byla moje vina. Smířím se s lidmi i pokud mi ublížili, vše přijmu, vlastní názory neprojevuji, chci, aby mě přijali, řekli mi, že jsem prima.

esence

Kritéria pro indikaci – nedůvěra ve svůj názor, hledání pravdy u druhých, ovlivnitelnost, naivita, bezradnost, slabá vůle, neschopnost naslouchat svému vnitřnímu hlasu a být v kontaktu se svojí duší.

Přínos po terapii - důvěra ve vlastní vnímání, moudrost, intuice, sebevědomí, kontakt s duší, propojení levé a pravé mozkové hemisféry, rozhodnost, vedení svým vnitřním hlasem, umění zacházet s novými informacemi.


Důvěřuji svému vnitřnímu hlasu.

Zpět na Bachovu terapii