27. VODA Z LÉČIVÝCH PRAMENŮ
(Rock Water – Aqua Petra)

 Spontaneita

Lidé si myslí, že jsem na sebe příliš tvrdý a nerozumně si odpírám lehkovážnou radost ze života. Nejsem nepřizpůsobivý, ale pevný režim a nekompromisní řád člověku nedovolí zlenivět a sejít na scestí. Takto jsem vzorem pro ty, jež mají na sobě ještě hodně práce. A to jsou skoro všichni!

esence

Kritéria pro indikaci - přehnaná disciplína, samolibost, potlačování svých potřeb, boj se svou duší, vnitřní strnulost, teror, žije jen v mentálních vzorcích, nereálně náročné cíle, zklamání, deprese, odsuzování se, nenávist.

Přínos po terapii - vnitřní svoboda, radost ze života, vnitřní uvolnění, flexibilita svých postojů a názorů, objevení intuice a vedení své duše.


Učím se žít v souladu se svým pravým Já.

Zpět na Bachovu terapii