38. VRBA ŽLUTÁ
(Willow – Salix vitellina)

 Zodpovědnost

Odmítám zodpovědnost za prohry v mém životě. Je to jejich chyba, ti druzí si zaslouží obvinění a odsouzení! Nezasloužím si trpět! Nezasloužím si pocit viny! Asi si mě osud vybral, abych prohrával, já za to nemůžu. Proč druzí mohou mít štěstí, zdraví a lásku, když já ne? Já vám dokáži, že se nemáte zas až tak dobře! Pokud druhé nakazím svým pesimismem, budu mít pocit zadostiučinění.

esence

Kritéria pro indikaci - ukřivděnost, zatrpklost, zahořklost, hněv, umíněnost, závist, zášť, škodolibost, sebelítost, nenávist k těm, kterým se daří, potřeba druhé srážet, kritizovat a zasévat sebepochybnosti a negativní energii.

Přínos po terapii - schopnost vidět pravý stav věcí a svůj podíl na výsledcích svého snažení, zodpovědnost za to, co zasévám, pozitivní myšlení, vnitřní mír, spokojenost.


Jsem zodpovědný za to, co vytvářím.

Zpět na Bachovu terapii