4. ZEMĚŽLUČ LÉKAŘSKÁ
(Centaury – Centaurium umbellatum)

Nacházím sebe sama

Většinou jsem unavený, vyčerpaný. Musím žít podle představ druhých, cítím se stále pronásledovaný – každým. Jsem odloučený sám od sebe, zdá se mi, že nemám žádnou vlastní vůli.

esence

Kritéria pro indikaci – chybí sebevědomí, vůle, neschopnost říci NE, je snadno zneužíván, nezná své životní poslání, strach z autorit, strach z odmítnutí, zklamání, když naše nevyslovená přání druzí neplní, přepracování, nalezení své životní cesty, využívání svého potenciálu, klidný spánek, slabost ledvin, štítné žlázy.

Přínos po terapii - schopnost říci NE, opuštění role otroka, uvědomění si sebe a své ceny, dospělost, zodpovědnost, vůle, osobní síla, správná integrace ve skupinách.


Mohu žít svůj vlastní život.

Zpět na Bachovu terapii