STRAMONIUM
Datura stramonium, durman obecný

Klíčové slovo: ZDĚŠENÍ
  • Má panický strach, je zděšený.
  • Má hrůzu z válek - minulých i současných a z bombardování.
  • Strachy jsou následkem uvěznění (v porodním kanálu, inkubátoru, výtahu…).
  • Prožívá bezmocný hněv.
  • V dětství ho provázelo násilí, teror, alkohol, fanatické náboženství.
  • Hrozila mu násilná smrt.
  • Mívá násilnické sklony, často volí násilnického partnera.
  • Strach ze tmy a samoty v noci.
  • Někdy se upíná k partnerovi nebo náboženství.
  • Mohou se vyskytovat vady řeči.

Zpět na HOMEOPATII